Andra sidor

Här är andra sidor som vi på Kungshult kan varmt rekommendera att besöka för att hitta information.

För dig som anhöriga

En bra plats – anhörigstöd på nätet

”En bra plats” är en e-tjänst om anhörigstöd som Helsingborgs stad har anslutit sig till. Detta är ett komplement till stadens övriga anhörigstöd. Här får du tips, råd och information och kan prata med andra anhöriga i liknande situation direkt på webben. Klicka här för att komma till En bra plats

Anhörigcentrum

Har du en anhörig eller närstående som behöver hjälp, men känner själv att det är svårt att orka eller hinna stödja? Hjälp finns. Helsingborgs stad erbjuder olika former av anhörigstöd till dig som är närstående.
Välkommen att kontakta Helsingborg kontaktcenter telefon 042-10 50 00 eller klicka här för att komma till anhörigcentrum

Övriga

Seniorrådgivare

Seniorrådgivaren finns för dig som bor i Helsingborg och är 65 år eller äldre. Det kostar ingenting att vända sig till seniorrådgivaren och även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Rådgivaren har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Du kan vända dig till seniorrådgivaren för att få råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter, att framföra klagomål med mera.  Kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042- 10 50 00 eller klicka här för att komma till Seniorrådgivare